Stiftelsen Sesam – Et sted for medmennesker

Sesamhuset

Stiftelsen Sesam er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel gjennom omsorg, fellesskap og trivsel.

Våre fire satsingsområder

 • barnehage

  Åpen barnehage

  Et pedagogisk tilbud i en annerledes barnehage som gir et tilbud til både barn og voksne.
  Les mer
 • eldresenter

  Eldresenter

  Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig møtested for alle. Her er matservering, et mangforldig aktivitetstilbud og et pulserende miljø.
  Les mer
 • psykiskhelse

  Psykisk helse

  Et ukentlig tilbud for bedre psykisk helse, med målsetting om integrering, normalisering og selvhjelp.
  Les mer
 • hjertehender_bg

  Frivillighetssentral

  Vil du bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø? Vil du treffe andre mennesker, bidra med praktisk hjelp, oppleve takknemlighet og føle tilhørighet i et meningsfullt og givende arbeid?
  Les mer
 • Diakoniprisen 2015

    DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
  Les mer

Vi ønsker at alle som kommer til Sesam skal oppleve å bli sett, høre til og være til nytte

Om Diakoni

Ordet diakoni betyr «å være til tjeneste» og «ha omsorg for».

Diakoniens grunnverdier er visdom, mot, måtehold, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet.
Diakoni stiller det viktige spørsmålet: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?».
Sesam vektlegger møter med enkeltmennesker og har fokus på at hvert møte skal være genuint.
Gjennom diakoniens språk kan mennesket få håp og se sine egne muligheter og ressurser.

Våre aktiviteter

Se alle våre aktiviteter

Bli kjent med oss ved å se gjennom alle våre aktiviteter, kanskje du finner noe interessant for deg og dine venner?