Nyheter

  • KONSERT Sammen for et varmere Nesttun! Birkeland kirke Tirsdag 25.sept 2018 kl. 18:00 Kom og hør barn fra Apeltun skole, Birkeland barnekor, ungdom fra prosjektet «Kom nærmere», Birkeland kantori, MO-senteret og prosjekt-koret «KOR È DU»  VeLKoMmEn! Kontakt torill@sesamist.com , ingfrid@sesamist.com, eller bare kom!        

  • Utlysningstekst

    Sesam er en egen stiftelse etablert i 1989 av Bjørgvin Bispedømmeråd og Lagunen AS. Stiftelsen driver et diakonalt helhetsarbeid i Fana bydel og har base på Nesttun. Stiftelsen har et aktivt tverrfaglig samarbeid i lokalsamfunnet og har som formål å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag ved å gi omsorg, bygge fellesskap og fremme trivsel. Virksomheten har […]

  • Diakoniprisen 2015

      DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
  • Stiftelsen Sesam – Et sted for medmennesker

    Stiftelsen Sesam er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel gjennom omsorg, fellesskap og trivsel. Våre fire satsingsområder Åpen barnehage Et pedagogisk tilbud i en annerledes barnehage som gir et tilbud til både barn og voksne. Les mer Eldresenter Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig [...]