Dialoggruppe

Et møtested for dialog, med tanker om å være underveis i livet.

  • Møtedag: Hver 3. torsdag,  kl. 11:00 – 13:00
  • Oppstart: Midlertidig stans i aktiviteten
  • Sted: Aktivitetsrommet på Nesttun Eldresenter
  • Kontakt: Sesam Frivillighetssentral 55561145