Aktiv til hundre, turgruppe

Aktiv til hundre-turene passer for alle som har lyst til å være i fysisk aktivitet og få gode turopplevelser, i hyggelig selskap, og sammen med turlagsledere fra Bergen og Hordaland Turlag. Turene passer for alle som har lyst til å gå enkle turer på dagtid.

 Ta gjerne kontakt med Frivillighetssentralen på 55561145, for mer informasjon om oppstart, turmål og tidspunkt. Du kan også ta kontakt med Sigrid Kvåle Myksvoll, som er prosjektansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag (908 50 308).