Frivillighetssentral

Vil du bruke litt av din tid..

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø? Vil du treffe andre mennesker, bidra med praktisk hjelp, oppleve takknemlighet og føle tilhørighet i et meningsfullt og givende arbeid?

Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, – noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. De frivillige er i alle aldre og med vidt forskjellig bakgrunn. Hva du kan gjøre, er det du selv som bestemmer. Noen ganger er det mest behov for sosiale oppgaver og praktiske oppgaver og andre ganger kan behovene være innenfor kultur og fritid.

Vi har behov for frivillige i vårt barnehagetilbud, og i tillegg har vi behov for hjelp på kjøkkenet i kafeen vår og i resepsjonen på Nesttun Eldresenter. Du bestemmer selv om du vil stå på turnuslister eller vikarlister.

Andre aktiviteter du kan være frivillig i er:

Sesam Second hand

Vaktmestertjenester

Gartnerarbeid

Aktivitør i snekkerboden vår

Sosialt trefftilbud på ettermiddager

Hvem kan være frivillig?

  • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
  • Du som ønsker å være medmenneske, – det er verken nedre eller øvre aldersgrense for å være medmenneske!

Eksempler på oppgaver i kategori «utetjeneste – én-til-én tjeneste»

  • Handle for noen
  • Turvenn
  • Besøksvenn
  • Hjelp med praktiske oppgaver
  • Hjelp med transport til ulike aktiviteter
  • Reservebesteforeldre
  • Rådgivningstjeneste – kanskje du har en bakgrunn eller et yrke som kan være til nytte for andre.
  • Kursvirksomhet.

SESAM står for driften av Nesttun Eldresenter. Eldresenteret er åpent
alle hverdager kl. 10.30-15.00.  Vi har alltid bruk for hjelp til praktiske
oppgaver på kjøkkenet og i resepsjonen. Eldresenteret er en fin «arena» for aktiv deltagelse i et  godt sosialt og pulserende miljø.

I tillegg har vi cirka 20 ulike aktiviteter og tilbud på dagtid og kveldstid.

Hvis du selv har idéer til frivillige tiltak eller aktiviteter som kan gjøre nærmiljøet bedre, er vi takknemlige for det. Ønsker du å melde deg som frivillig eller kanskje vite litt mer? Ta gjerne kontakt for flere og mer detaljerte opplysninger og evt. avtale om en uforpliktende prat.

Frivillighetssentralen har kontor vis-a-vis resepsjonen på Nesttun Eldresenter. Kontortid: Kl. 09.00 – 15.00.