Stiftelsen Sesam – Et sted for medmennesker

Stiftelsen Sesam er en selvstendig diakonal stiftelse, som har drevet tverrfaglig sosialarbeid siden 1989. Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel, ved å gi omsorg, bygge gode og inkluderende fellesskap og skape trivsel.

Våre fire hovedtiltak er Åpen barnehage, Frivilligsentral, Eldresenter og Tilbud for bedre psykisk helse. I tillegg har vi ca 20 faste aktiviteter, som er åpen for alle. Stiftelsen Sesam er lokalisert i to hus som ligger like ved hverandre på Nesttun: Nesttun eldresenter (Hardangerveien 4) Det gule huset (Wollert Konowsplass 1)

barnehage-800x450

Åpen barnehage

Et pedagogisk tilbud i en annerledes barnehage.

eldresenter-800x450

Eldresenter

Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig møtested for alle.

psykiskhelse-800x450

Psykisk helse

Et ukentlig tilbud for bedre psykisk helse. Gjør hverdagen lettere.

hjertehender_bg

Frivilligsentral

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø?

3d074e6d42a64fb98607397f6996c687

Diakoniprisen 2015 til stiftelsen Sesam i Bergen.

Ved diakonikonferansen i 2015 ble diakoniprisen tildelt stiftelsen SESAM i Bergen.

Vi ønsker at alle som kommer til Sesam skal oppleve å bli sett, høre til og være til nytte.

Om Diakoni

Ordet diakoni betyr «å være til tjeneste» og «ha omsorg for».

Diakoniens grunnverdier er visdom, mot, måtehold, rettferdighet, tro, håp og kjærlighet.
Diakoni stiller det viktige spørsmålet: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?». Sesam vektlegger møter med enkeltmennesker og har fokus på at hvert møte skal være genuint. Gjennom diakoniens språk kan mennesket få håp og se sine egne muligheter og ressurser.

Våre aktiviteter

Bli kjent med oss ved å se gjennom alle våre aktiviteter, kanskje du finner noe interessant for deg og dine venner?

Sesam i ord og bilder

[fluid_wrapper width="686" height="386"][/fluid_wrapper]

Har du lyst å støtte vårt arbeid ved å gi en gave?

VIPPS: 741373

Kontonummer: 3624 52 49033

Følg oss gjerne på Facebook