Diakoniprisen 2015

 

DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN

Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen.

Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:… Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store rekkevidde innen diakonalt arbeid. Prisen består av en statuett laget av kunstner Einar Stoltenberg samt kr. 20.000,-.

Prisen ble lyst ut i juni og til fristen i september var det meldt inn 6 kandidater. Juryen har vært med deltakere fra Det Norske Diakonforbund og Kirkens Sosialtjeneste.

Begrunnelse for tildelingen: Tiltaket som får årets diakonipris startet i 1989. Har helt siden starten vist en bemerkelsesverdig evne til å møte menneskelige behov med diakonal fagkompetanse, omsorg og inkludering. Gjennom nytenkning, diakonalt entreprenørskap, stayer-evne og evnen til å se løsninger der andre ser uoverstigelige hindre har de klart å skape et tilbud som kan fremstå som et eksempel for andre diakonale aktører nasjonalt.

Tiltakets leder har ledet tiltaket fra dag 1 og har vært en drivende kraft som med entusiasme, humor og involvering av ansatte og brukere har løftet og utviklet dette tiltaket.

Tiltaket er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Startet med å være en «kirken ut til folket» på et kjøpesenter. Tiltakets formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i sitt lokalmiljø gjennom omsorg, fellesskap og trivsel. Realiserer nå dette gjennom fire satsningsområder: Åpen Barnehage, Eldresenter, Frivilligsentral, tilbud for satsing innen psykisk helse.

I tillegg er det gjennom tiltaket mange ulike delprosjekter gjennom året.

Årets diakonipris til dette tiltaket løfter frem et særpreget, viktig og spennende diakonalt arbeid. De oppfyller alle de tre kriteriene som er knyttet til prisen; -nyvinnende kreativitet, lang holdbarhet og stor rekkevidde. Innen tiltaket er gjort et arbeid som kan stå som et svært godt eksempel for andre aktører om hva som kan skje når gode krefter samarbeider til beste for medmennesker.

Diakoniprisen 2015 går til Stiftelsen Sesam i Bergen, representert ved leder Torill Hansen Kongsbakk.

På bildet som er vedlagt sees fra venstre Leiv Sigmund Hope fra Det Norske Diakonforbund, Sofija Hodzic, Torill Hansen Kongsbakk og Ingfrid Fonn fra SESAM, Asbjørn Sagstad fra Kirkens Sosialtjeneste.