Om oss

Om Stiftelsen Sesam

Det gule huset

Stiftelsen Sesam begynte allerede i 1998 å lete etter større og egnede lokaler for vår virksomhet. Et gammelt falleferdig kommunalt hus på Nesttun pirret vår nysgjerrighet. Vi startet en fruktbar prosess med Bergen kommune. 29. mai 2002 vedtok Bergen bystyre og selge Wollert Konows plass 1 (Det gule huset) til Stiftelsen Sesam for kr. 1. Huset fra 1884 var opprinnelig gamle Midttun skole og har en sentral plass i den historiske gule byen på Nesttun. Les mer om Sesams historie

Rehabilitering

Stiftelsen Sesam ønsker å verne det 405 kvm store bygget gjennom bruk. Huset ble rehabilitert gjennom samarbeid med fagfolk og dugnadsarbeidere. Våre dugnadsgjenger var mange og mangfoldige. Det er viljen til å gjøre en innsats vi søker.

Et hus er mer enn bare et ytre skall

Fordi vi vektlegger møtets betydning og er bevisst total kommunikasjon var det viktig for oss å være bevisst husets muligheter. Huset skulle reflektere menneskets basalbehov om: Å bli sett, høre til, å være til nytte.

Fargene: Skaper sammenheng og ro.

Kunsten: Bekrefter ditt verd, dine muligheter og stimulerer din nysgjerrighet på kommunikasjon.

Rampen: Er en tilkomst for alle, men og et kunstverk om mennskets verdi.

Parabol: Et minne fra mange over Marianne Soltvedts liv. Et sorgarbeid uttrykt i mosaikk.

Sakralt rom: En mulighet til refleksjon over livet og et pustehull i hverdagen.