Psykisk helse

psykiskhelse

Tilbud for bedre psykisk helse

Sesams tilbud er ukentlig, hver tirsdag mellom klokken 11:00-15:00.

Vi tilbyr

  • Et inkluderende sosialt treffsted
  • Turer – korte og lange
  • Matlaging
  • Ekskursjoner/bedriftsbesøk
  • Skapende aktivitet

Formål

Sesams målsetting er integrering, normalisering og selvhjelp, gjennom felles aktiviteter og sosialt samvær.

Søknad

I motsetning til alt annet arbeid på Sesam er dette et lukket tilbud der du må søke plass for å komme inn. Vår målgruppe må bo i Fana bydel. De som ønsker å begynne må ha en henvisning fra behandlende lege, Solli, DPS eller tilsvarende instans.

Muligheter

I tillegg til ukentlig dagtilbud er det mulig å delta i Sesams mange aktiviteter.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt på 55561143 eller ingfrid@sesamist.com

verdighet