Psykisk helse

psykiskhelse

Tilbud for bedre psykisk helse

Psykisk lidelse er en vanlig sykdom.

Noen ganger et sunnhetstegn på at det går «for fort i svingene» i vårt moderne samfunn.

Å slite med sin psyke er ingen skam, men dessverre en sykdom som ennå er underkjent i vårt «rike» samfunn.

Sesam tror at hver enkelt har en mulighet til å bety noe for seg selv og andre. Sesam ønsker alltid å lete etter menneskets ressurser og muligheter.

Tilbud

Sesams tilbud er ukentlig, hver tirsdag mellom klokken 11:00-15:00.

Vi tilbyr

  • Et inkluderende fellesskap
  • Turer – korte og lange
  • Tankedeling over aktuelle tema
  • Matlaging
  • Ekskursjoner/bedriftsbesøk
  • Skapende aktivitet

Formål

Målsettingen vår er integrering, normalisering og selvhjelp, en batterilader for å gjøre hverdagen lettere.

Søknad

I motsetning til alt annet arbeid på Sesam er dette et lukket tilbud der du må søke plass for å komme inn. Vår målgruppe må bo i Fana bydel. De som ønsker å begynne må ha en henvisning fra behandlende lege, eller fra instanser på Solli, psykisk helse i Fana.

Muligheter

I tillegg til ukentlig dagtilbud er det mulig å delta i Sesams ca 25 aktiviteter.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt på 55561143 eller ingfrid@sesamist.com

verdighet