Historie

Sesams historie

Historien

Stiftelsen Sesam ble etablert i 1989 på kjøpesenteret Lagunen utenfor Bergen som et spennende samarbeid mellom Den Norske Kirke og Lagunen AS.

Senteret ble åpnet 21. januar 1989 av biskop Per Lønning og direktør Frederick Schaefer.

Initiativet ble tatt av Bjørgvin bispedømmes diakoniutvalg som ønsket å være kirke der folket var.

Nesttun

I 1994 flyttet Sesam til Nesttun, der vi ble utfordret av Bergen kommune til samarbeid innenfor psykisk helse og eldresentervirksomhet.

Gult hus

Høsten 2005 flyttet Stiftelsen Sesam inn i eget hus på Wollert Konows plass 1.

Huset, tidligere Midttun skole, fikk vi kjøpe av Bergen kommune for én krone. I et spennende samarbeid mellom fagfolk og frivillige, og under svært kyndig ledelse av byggeleder Stein Steinstad ble huset rehabilitert fra rønne til juvel.

Huset rommer i dag mange av Sesams aktiviteter både på dagtid og kveldstid.

Sesam

Ordet Sesam betyr: åpning, løsning, riv ned stengsler.

Meningsfulle ord i et diakonalt arbeid.

Sesam gir assosiasjoner til eventyret om Alibaba og de 40 røvere, der trylleordet sesam åpnet vei til et overdådig skattkammer.

Sesam er også navnet på en plante. En underkjent og oljerik plante, der selv avfallsstoffene er næringsrike.

I mange av våre møter med mennesker opplever vi deres følelse av verdiløshet. En liten prat om Sesam-navnet kan gi mange oppløftende samtaler.

Visjon

Vi ønsker i alt vårt arbeid at kjærligheten skal være et kjennetegn i våre møter med mennekser.
Vi håper at gjennom møtet vil mennesket komme i kontakt med sine egne ressurser.
Vi ønsker at diakoniens språk om håp skal prege vårt arbeid.
Vi ønsker å se alle mennesker i Guds bilde og være engler med boksehansker.
Vi ønsker at hvert møte oppleves med en følelsesmessig stemme, en klok hjerne, et raust hjerte og øyne som våger å se det de ser.