Syng med oss

Velkommen til allsang, felleskap og glede.

Vi minnes gamle og kjære viser.

Mandager kl 17.00-18.30, Nesttun Eldresenter.

Vårens datoer er: 31. januar – 28. februar – 28. mars – 25. april – 30. mai

Kontakt: Ingfrid Fonn 55561143