Nyheter

  • Diakoniprisen 2015

      DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
  • Stiftelsen Sesam – Et sted for medmennesker

    Stiftelsen Sesam er en selvstendig diakonal stiftelse, som har drevet tverrfaglig sosialarbeid siden 1989. Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel, ved å gi omsorg, bygge gode og inkluderende fellesskap og skape trivsel.Våre fire hovedtiltak er Åpen barnehage, Frivilligsentral, Eldresenter og Tilbud for bedre psykisk helse. I tillegg har vi ca [...]
  • Vil du jobbe som frivillig?

    Har du lyst og tid til å gjøre en forskjell på Nesttun? Bli frivillig hos oss!   Sesam er en selvstendig diakonal stiftelse, som drives i et tett og godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Vårt formål er å gi omsorg, bygge felleskap og fremme trivsel i Fana bydel. Våre hovedtiltak er: Åpen barnehage, Eldresenter, [...]