Nyheter

  • På bakgrunn av anbefalinger fra Bergen kommune, har vi besluttet å stenge ned all aktivitet på Sesam, fra og med fredag 06. november, og frem til og med fredag 20. november 20. Dette gjelder alle aktiviteter – og tilbud, både på Nesttun eldresenter og i Det gule huset. Vi er tilgjengelige på telefon. Ring Lotte […]

  • Diakoniprisen 2015

      DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
  • Stiftelsen Sesam – Et sted for medmennesker

    Stiftelsen Sesam er en selvstendig stiftelse innen Den norske kirke. Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel gjennom omsorg, fellesskap og trivsel.Våre fire satsingsområder Åpen barnehage Et pedagogisk tilbud i en annerledes barnehage. Les mer om åpen barnehage Eldresenter Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig møtested for alle. Les mer om [...]