Vises-på-forsiden

 • Diakoniprisen 2015

    DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
 • Psykisk helse

  Et ukentlig tilbud for bedre psykisk helse, med målsetting om integrering, normalisering og selvhjelp.

 • Frivillighetssentral

  Vil du bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø? Vil du treffe andre mennesker, bidra med praktisk hjelp, oppleve takknemlighet og føle tilhørighet i et meningsfullt og givende arbeid?

 • Eldresenter

  Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig møtested for alle.
  Her er matservering, et mangforldig aktivitetstilbud og et pulserende miljø.

 • Vil du jobbe som frivillig?

  Har du lyst og tid til å gjøre en forskjell på Nesttun? Bli frivillig hos oss!   Sesam er en selvstendig diakonal stiftelse, som drives i et tett og godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. Vårt formål er å gi omsorg, bygge felleskap og fremme trivsel i Fana bydel. Våre hovedtiltak er: Åpen barnehage, Eldresenter, [...]