Vises-på-forsiden

 • På bakgrunn av anbefalinger fra Bergen kommune, har vi besluttet å stenge ned all aktivitet på Sesam, fra og med fredag 06. november, og frem til og med fredag 20. november 20. Dette gjelder alle aktiviteter – og tilbud, både på Nesttun eldresenter og i Det gule huset. Vi er tilgjengelige på telefon. Ring Lotte […]

 • Diakoniprisen 2015

    DIAKONIPRISEN 2015 TIL STIFTELSEN SESAM I BERGEN Ved diakonikonferansen i dag ble diakoniprisen 2015 tildelt stiftelsen SESAM i Bergen. Her er litt om prisen og juryens begrunnelse:... Diakoniprisen er et samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Det Norske Diakonforbund. Kandidater til prisen er tiltak som utmerker seg ved sin nyvinnende kreativitet, lange holdbarhet eller store [...]
 • Psykisk helse

  Et ukentlig tilbud for bedre psykisk helse, med målsetting om integrering, normalisering og selvhjelp.

 • Frivillighetssentral

  Vil du bruke litt av din tid sammen med andre i ditt lokalmiljø? Vil du treffe andre mennesker, bidra med praktisk hjelp, oppleve takknemlighet og føle tilhørighet i et meningsfullt og givende arbeid?

 • Eldresenter

  Velkommen til Nesttun Eldresenter, et daglig møtested for alle.
  Her er matservering, et mangforldig aktivitetstilbud og et pulserende miljø.